Waterpompen

Licht en gemakkelijk te onderhouden, ideaal voor particulier en professioneel sproeien
 
Een compleet assortiment zelfaanzuigende en centrifugaal-waterpompen, voor alle eisen die aan het sproeien worden gesteld door zowel particuliere als professionele gebruikers, in de bouw en bij het leegpompen. Ze zijn licht en gemakkelijk te hanteren, maar tegelijkertijd stevig en betrouwbaar. Ze hebben een uitstekende verhouding tussen debiet en opvoerhoogte, waardoor flexibiliteit wordt geboden in elke conditie, en een optimaal rendement – ook op grotere afstand tot waterbronnen.

Informatie voor het gemakkelijk kiezen van een waterpomp

1. Bereken de equivalente lengte (L) van de leidingen in meters.

L = L1 + L 2 + K
L1 = lengte van de leiding in meters van het water tot de waterpomp
L2 = lengte van de leiding in meters van de waterpomp tot het uitstroompunt van het water
K = drukverlies door eventuele verbindingsstukken

2. Bereken de totale opvoerhoogte (H) in meters

H = H1 + H2 + Pr
H1= zuighoogte in meters tussen het wateroppervlak en de waterpomp (maximale zuighoogte gelijk aan 7,5 m)
H2 = toevoerhoogte in meters tussen de waterpomp en het uitstroompunt van het water
Pr = druk uitgedrukt in meters die u wilt bereiken bij het uitstroompunt van het water (1 bar = 10 m)

3. Kies de waterpomp op basis van het gewenste debiet

Kruis in de onderstaande tabellen op de pagina hiernaast de equivalente lengte (L) en de totale opvoerhoogte (H) om het debiet (Q, hoeveelheid gepompt water) te verkrijgen dat door de waterpomp geleverd wordt in liter/minuut. Vergelijk het debiet van de machines om de juiste waterpomp voor uw gebruik te kiezen.
Voorbeeld: bij een equivalente lengte van 100 en een opvoerhoogte van 15 is het debiet
 • 42 liter per minuut voor het model SA 18
 • 118 liter per minuut voor het model SA 30 TLA
 • 242 liter per minuut voor het model SA 45 TL
 • 180 liter per minuut voor het model FS 45 TL
 • 125 liter per minuut voor het model SC 33

Het juiste onderhoud van de waterpomp

Gewoon onderhoud op zelfaanzuigende/nietzelfaanzuigende waterpompen
 • Maak om de 10 bedrijfsuren de luchtfilter (als dit een metalen gaasfilter is) schoon met benzine, droog hem af en monteer hem weer; bij modellen met een luchtfilter van spons of doek, moet de filter goed worden geschud en worden schoongeblazen met perslucht. Als hij beschadigd is, moet hij worden vervangen
 • Controleer regelmatig de conditie van de brandstoffilter; in de uitvoering met carburator met vlotterkamer zit deze filter op het verbindingsstuk van de carburator, en moet hij worden schoongemaakt met benzine; in de uitvoering met membraan-carburator moet hij worden vervangen als hij vuil is.
 • Maak de bougie regelmatig schoon en controleer de afstand van de elektroden (0,5 mm); in de viertakt-uitvoering moet om de 10 bedrijfsuren het oliepeil worden gecontroleerd, en moet de olie na 50 uur worden ververst.
Gewoon onderhoud drukwaterpomp
 • Controleer het peil en de toestand van de olie.
 • Controleer de zuigfilter en maak hem eventueel schoon.
 • Controleer de opblaasdruk van de accumulator.
 • Controleer of het zuigcircuit onbeschadigd is.
 • Controleer de bevestiging van de pomp aan de structuur van de machine waarin hij is ondergebracht.
Buitengewoon onderhoud
 • Controleer om de 300 uur de zuighoogte/toevoerhoogte.
 • Controleer minstens eenmaal per jaar de membranen van de drukwaterpomp, en vervang hen eventueel.
 • Ververs de olie en controleer of de schroeven van de waterpomp goed zijn aangehaald.
© 2002-2014 Bemak Benelux NV
Wenenstraat, 7 - 2321 Meer - Tel 0032 (0)3 6850773 - Fax 0032 (0)3 685 0843
| voorwaarden en bepalingen | credits | info@bemakbenelux.be | all right reserved | ddddddddddddddddd
XHTML